Radiologie Braekeveld Gent


echografie

 • Abdomen :

  • Bovenbuik : indicaties zijn zeer breed bv cholecystolithiasis, cholecystitis, steatose, leverletsels, pancreascyste, spleno- of hepatomegalie, orgaanlaceratie, algemeen buikpijn.
  • Onderbuik vrouw : uterus en ovaria morfologie en ligging, DD appendicitis, ligging IUD, ovariële cysten, uterusmyoom, vrij vocht in de Douglas.
  • Echo zwangerschap : 1ste zo vroeg mogelijk (volle blaas aub) (vrucht is pas aantoonbaar vanaf 6-7 weken), 2de op 15 weken, 3de op 25 weken.
  • Onderbuik man : volume en structuur prostaat vooral. Blaas en residu na mictie. Appendix. Liesbreuk.
  • Nieren en blaas: vnl om hydronefrose uit te sluiten bij koliek.

 • Duplex:

  • Duplex halsvaten bij draaiduizeligheid, TIA, souffle, stroke .
  • Duplex onderste ledematen (arteriëel) : bij koud been, significante stenosen?
  • Duplex onderste ledematen (veneus) : bij dik of rood been, varices ? tromboflebitis? DVT?

 • Musculo-skeletaal :

  • Uitstekend voor elke palpabele tumor : vast-week ? spier-pees? Intra-articulair vocht?
  • Calcificaties, tendinintis of ruptuur van de rotator cuff.
  • Tenosynovitis bicepspees, pols, enkel, voet.
  • Spierscheur of hematoom.
  • Nodules: lipoom? Cyste? Massa ? Lymfeklier ?