Radiologie Braekeveld Gent


Botdensitometrie

Inleiding

Osteoporose is een veel voorkomend verschijnsel. Niet alleen vrouwen in de menopauze maar ook een belangrijk deel van de mannen krijgt op latere leeftijd te kampen met osteoporose.. Door verlaagde hormoonspiegels wordt het bot brozer en breekbaarder. Ingezakte wervels en heupfraturen zijn de meest voorkomende breuken bij deze patiënten. Om een idee te hebben van de dichtheid van het bot en daarmee gepaard gaand de kans op breuken, kan men een botdensitometrie uitvoeren.

Wat

Tijdens het uitvoeren van de meting ligt u op een gewone onderzoekstafel. Een camera, gemonteerd aan een arm, beweegt boven het onderste deel van de rug en de heupen. Er worden in routine 2 metingen gedaan van minder dan een minuut elk (2x 30seconden). Tijdens de meting is het van belang zo stil mogelijk te liggen. Metalen voorwerpen kunnen de metingen verstoren; daarom vragen wij u kleding met ritsen en knopen uit te trekken.

Na het onderzoek wordt een conclusie getrokken en genoteerd in termen van T-score of/en Z-score. De T-score vergelijkt met de gemiddelden van iemand van hetzelfde geslacht van 27 tot 35 jaar oud. Hierdoor bepaalt de T-score het risico op een toekomstige breuk. De T-score wordt gebruikt om de terugbetaling van een eventuele behandeling te bepalen. De Wereld Gezondheid Organisatie (WHO) heeft een T-score = - 2.5 aangenomen als de norm om te bepalen dat iemand osteoporose heeft. Bij een Z-score worden de gemeten waarden vergeleken met de gemiddelde waarden bij iemand van hetzelfde geslacht en leeftijdsgroep.

Voorbereiding

Voor een botdensitometrie is er geen speciale voorbereiding nodig. U mag gewoon eten, drinken en uw normale medicatie doornemen. U meldt zich gewoon aan met uw aanvraag aan het secretariaat.